Наредба № 15 от 21.08.1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

В сила от 01.01.1988 г.

Издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи

Обн. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 1987 г.

Раздел I.
Устройство и обзавеждане

Чл. 1. (1) Бръснарските, фризьорските и козметичните салони (наричани по-нататък "салони") се откриват в самостоятелни помещения, построени или пригодени за тази цел. Към входовете се предвиждат антрета.
(2) Мъжките и дамските работни помещения се обособяват по технологичен принцип.
(3) Козметичните услуги за жени и мъже да се извършват в едно помещение, но с пореден график.

Чл. 2. (1) Салоните се проектират със следните площи за едно работно място: бръснарски (и за маникюр, педикюр) - 6 м2, фризьорски - 8 м2, козметични - 9,6 м2 (при 2 и повече работни места - по 8 м2 за място в отделни кабини) съгласно нормите за проектиране на сгради за битови услуги на населението от 1981 г. (Заповед № РД-12-195 от 1981 г. на бившето МСА) - непубликувани.
(2) Разстоянието между отделните столове в салоните трябва да бъде най-малко 1 м, а от крайния стол до стената - най-малко - 0,80 м.
(3) В козметичните салони се обособява помещение (лаборатория) за приготвяне на кола-маски с площ 2 м2 за всяко работно място и общо най-малко 4 м2.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.