Срок на валидност на медицинско свидетелство за постъпване на работа

Из рубриката "Въпроси и отговори" на МТСП

Уважаема госпожо Стойкова, Документът Медицинското свидетелство за постъпване на работа е Картата за предварителен медицински преглед, съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г.за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите (наредбата). Нормативно не е определен срок на валидност на Картата.

Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински преглед.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.