С078 – Конвенция № 78 относно медицинския преглед на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.

Приета на XXIX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Монреал, Канада, на 9 октомври 1946 г. и влязла в сила на 29 декември 1950 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията й е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.)
(Обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Монреал от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 септември 1946 г. на своята Двадесет и девета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно медицинския преглед за работоспособността на децата и юношите за неиндустриалните дейности, въпрос, включен като трета точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на юношите (неиндустриални дейности), 1946 г.:

Част I
Общи разпоредби

Член 1
1. Тази конвенция се прилага за децата и юношите, наети на работа в неиндустриални дейности срещу работна заплата или пряко или косвено получаване на доход.
2. При прилагането на тази конвенция за "неиндустриални дейности" се смятат всички дейности, които са признати от компетентните власти, освен индустриалните, земеделските и морските.
3. Компетентната власт определя разграничителната линия между неиндустриалните дейности, от една страна, и индустриалните, земеделските и морските дейности, от друга.
4. Националното законодателство може да изключи от прилагането на тази конвенция семейните предприятия, в които са заети само родителите и техните деца или лицата, които се намират под тяхното настойничество и попечителство, за извършване на дейности, които са признати, че са безопасни за здравето на децата и юношите.

Член 2
1. Децата и юношите под 18 години не могат да бъдат допускани на работа в неиндустриални предприятия, ако не са признати за годни за тази работа след обстоен медицински преглед.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.