С077 – Конвенция № 77 относно медицинския преглед на младежите (индустрия), 1946 г.

Приета на XXIX сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Монреал, Канада, на 9 октомври 1946 г. и влязла в сила на 29 декември 1950 г. Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Ратификацията е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 29 декември 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.
(Обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.)

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Монреал от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 септември 1946 г. на своята Двадесет и девета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно медицинския преглед за работоспособността на децата и юношите в индустрията, въпрос, включен като трета точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на юношите (индустрия), 1946 г.:

Част I
Общи разпоредби

Член 1
1. Тази конвенция се прилага за децата и юношите, които са заети или работят в индустриалните предприятия - публични или частни, или които са във връзка с тяхното функциониране.
2. За прилагането на тази конвенция за "индустриални предприятия" се смятат:
a) мините, кариерите и всякакъв вид добивни индустрии;
b) предприятията, в които продуктите се изработват, променят, почистват, поправят, украсяват, завършват, подготвят за продажба, разрушават или в които материалите претърпяват промяна, включително и корабостроителните предприятия, производството, трансформирането и предаването на електричеството или на двигателната сила изобщо;
c) строителните предприятия и гражданското строителство, включително и строителните дейности по ремонта, поддържането, изменението и разрушаването;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.