Инструкция №5 за изработване и утвърждаване на единните и ведомствените правилници по безопасността на труда

ИЗДАДЕНА ОТ КОМИТЕТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Обн. ДВ. бр.61 от 3 Август 1984 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилниците по безопасността на труда се определят общите и специфичните норми и изисквания за безопасното осъществяване на трудовите процеси в отраслите и дейностите на министерствата, ведомствата и организациите от материалната и нематериалната сфера.
(2) Във връзка с обсега на прилагането им правилниците по безопасността на труда са единни и ведомствени.
(3) Тази инструкция не се прилага за поделенията на Министерството на народната отбрана и Министерството на вътрешните работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.