Инструкция №1 за обема и съдържанието на частта „Безопасносност, хигиена на труда и пожарна безопасност“ към проектите

Обн. ДВ. бр.84 от 27 Октомври 1981 г.

Издадена от министъра на строителството и архитектурата, председателя на ЦС на БПС, Министъра на народното здраве и председателя на държавния комитет за наука и технически прогрес

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Инструкцията определя обема и съдържанието на разделите и частите "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" (БХТПБ) към проучвателните и проектните работи за изграждането на нови и за модернизацията, реконструкцията и възстановяването на съществуващи обекти.
(2) В проучвателните и проектните работи за жилищни сгради не се разработват раздели и части БХТПБ.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.