Инструкция №1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Обн. ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г.

Издадена от министъра на образованието и науката и министър на здравеопазването

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и редът за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи при провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм.

Чл. 2. Инструкцията определя правата и задълженията на организаторите, длъжностните лица в почивните бази и ръководителите на почивните групи в реализирането на водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, ползвани организирано от деца и ученици.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.