Инструкция №1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008 г.

Чл. 1. (1) Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства съдържат:
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.