Инструкция за попълване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: - п -
РУМЯНА МИХАЙЛОВА

1. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами, т.е. нямат нает персонал.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате