Инструкция №Iз-491 от 28 март 2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР

Обн., ДВ, бр. 34 от 01.04.2008 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за организиране и осъществяване експлоатацията на пожарната техника (ПТ) на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (НСПБЗН - МВР).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате