Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

Обн. ДВ. бр.82 от 24 Октомври 1975г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1984г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Обект на тази инструкция са местата и съоръженията, където се провеждат спортни състезания и тренировки. В нея някои видове спорт(колоездене на шосе, мотоциклетизъм, парашутизъм, алпинизъм, гребане и др), пред вид особения характер на учебно-тренировъчната и състезателната дейност са по-слабо или почти не са засегнати.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате