Инструкция №1 за обема и съдържанието на частта „Безопасносност, хигиена на труда и пожарна безопасност“ към проектите

Обн. ДВ. бр.84 от 27 Октомври 1981 г.

Издадена от министъра на строителството и архитектурата, председателя на ЦС на БПС, Министъра на народното здраве и председателя на държавния комитет за наука и технически прогрес

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Инструкцията определя обема и съдържанието на разделите и частите "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" (БХТПБ) към проучвателните и проектните работи за изграждането на нови и за модернизацията, реконструкцията и възстановяването на съществуващи обекти.
(2) В проучвателните и проектните работи за жилищни сгради не се разработват раздели и части БХТПБ.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате