Инструкция №1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008 г.

Чл. 1. (1) Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства съдържат:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате