Инструкция №1 за провеждане на контролната дейност в системата на Народната просвета

Издадена от Министерството на науката и образованието
Обн. ДВ, бр. 17 от 1995 г.

Раздел I
Обект и предмет на контролната дейност

Чл. 1. На контрол подлежат:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате