Имуществена отговорност на работника или служителя

В МТСП постъпват запитвания относно имуществената отговорност на работника или служителя. В тази връзка се поставят въпроси, свързани с разликата между ограничената и пълната имуществена отговорност и реда и сроковете, в които се реализират. Настоящият материал има практическа насоченост с цел да отговори и на конкретно поставени въпроси.

А. Общи бележки относно имуществената отговорност на работника или служителя.

I. Видове отговорност.

Кодексът на труда (КТ) предвижда възможност работодателят да търси имуществена отговорност от своите работници или служители за причинени от тях вреди. Тази отговорност може да се реализира по два начина:

  1. Чрез процедурата за търсене на ограничена имуществена отговорност.
  2. Чрез процедурата за търсене на пълна имуществена отговорност.

Прилагането на едната от двете процедури зависи на първо място от наличието на предвидените в КТ предпоставки за реализирането на съответния вид отговорност (пълна или ограничена).

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.