Правила за безопасна работа с циркулярни машини

Брошурата е издадена от:

  • Министерство на труда и социалната политика
  • Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост
  • Браншова камара на дървопреработващата и мебелна промишленост

с финансовата подкрепа на Фонд "Условия на труд"

Съдържа:

  1. Правила при работа на цикуляр за надлъжно рязане
  2. Правила за работа на циркуляр за напречно рязане
  3. Лични предпазни средства
  4. Опасности при работа с циркулярни машини - механични опасности; електрически опасности; комбинация от опасности.
  5. Предпазни мерки за защита.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.