Превоз на опасни товари по шосе

превоз на опасни товари по шосеБрошура, подготвена от Асоциация на  българсте предприятия за международни превози и пътищата.

В брошурата са засегнати въпроси свързани с:

  • значение на знаците за сигнализация на МПС с опасни товари и номерата на тях
  • основни правила при произшествие
  • забрана за съвместно натоварване на пакети със знаци за опасност
  • знаци за опасност, поставяни на превозни средства и пакети
  • транспортно-съпроводителни документи
  • задължително оборудване и лични предпазни средства
  • пример за писмени указания в случай на произшествие

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.