Постер “Правила за ръчна работа с тежести”

Задълженията на работодателя и на работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия за извършване на ръчна работа с тежести са определени в Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от наредбата работодателят има задължение да осигури на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести.

Този постер представя основните правила за правилно повдигане, пренасяне и поставяне на тежести, като обръща внимание и на задължението на работещите да спазват инструкциите на работодателя.

Можете да го изтеглите като pdf в A3 формат.

Постер Правила за ръчна работа с тежести

Още в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

👉🏻 За бърза проверка за спазване на нормативните изисквания, свързани с ръчна работа с тежести вижте въпросника на Инспекция по труда „Ръчна работа с тежести“

✔ За оценка на риска при ръчна работа с тежести можете да използвате Метода на ключовите индикатори (KIM)

📑 Примерна инструкция за ръчна работа с тежести

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар