Постер “Пиктограми за опасни вещества – какво означават”

Пиктограмите за опасност са първото, което може да ни насочи за каква опасност става въпрос, поради което е важно всеки работещ да ги разпознава и да знае основните мерки за безопасност, които трябва да бъдат приложени.

Съгласно определението на "пиктограма за опасност" в Регламента CLP, това е

Графична композиция, която включва определен символ заедно с други графични елементи, като например рамка, фонов мотив или цвят, която е предназначена да даде специфична информация за конкретната опасност.

Пиктограмите за опасност са задължителна част от етикета на всяко вещество или смес, класифицирано като опасно и съдържащо се в опаковка.  Ако на опаковката има пиктограма за опасност в съответствие с изискванията за превоз на опасни товари, която се отнася до същата опасност, то е допустимо да не се поставя и пиктограма в съответствие с регламента CLP.

Пиктограмите за опасност имат формата на наклонен квадрат, обърнат на 90 градуса с черен символ на бял фон и червена рамка.

Този постер представя в стегнат вид основна информация, подходяща за базово запознаване на работещите:

  • За какво предупреждава пиктограмата - какво може да причини продукта, ако с него не се работи правилно.
  • Примери за мерки за безопасност при употреба.
  • Примери за продукти, които са с такава опасност.

Може да се използва като брошура при начален инструктаж или да бъде поставен на видими места в работната зона за бързо напомняне.

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

📙 Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти

📃 Образец на План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с опасни химични агенти

🏆 Всичко за безопасната работа и съхранение на ОХВС (ръководства, образци, презентации, чек-листове и др.)

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар