Постер “Безопасна работа с преносими стълби”

Един от начините да мотивираме безопасното поведение е да насочим вниманието на работещите към основните рискове и съответни правила за безопасна работа със стълби.

За тази цел ви предоставяме изготвения от нас постер, който можете да използвате както за инструктаж, така и като го поставите на подходящи места.

Защо трябва да напомняте за безопасната работа с преносими стълби

Данните от трудови злополуки в Европейския съюз показват, че около 17% от злополуките с падане от височина за свързани с работа с преносими стълби.

Секторите с най-много злополуки със стълби са "Търговия", "Индустрия" и "Строителство".  Други сектори, в които често стават злополуки с падане от стълба са "Телекомуникации", "Почистване", "Частна охрана" и "Транспорт".

Статистиката показва още, че за падането от стълба няма голямо значение височината, на която си се качил - приблизително равен брой са злополуките с падане под и над 3 метра височина.

Нараняванията при падане от стълба са свързани с фрактури или тежки вътрешни наранявания на глава, гръб и гърди.

Най-често срещаните злополуки са:

  • падане от височина при достъп до мястото на съхранение (от което се взема или оставя предмет/материал);
  • падане от височина при достъп до сгради или части от сгради, които са в процес на изграждане.

В по-голяма част от случаите (79%) падането е свързана със загуба на равновесие на работника или работника и стълбата, а само в една пета от злополуките - с недостатъци на стълбата (повреда).

Това означава, че опасното поведение е една от водещите причини за инциденти със стълби!

Поради това, че всеки в домашни условия често ползва преносими стълби, е възможно нов работник вече да има придобити небезопасни навици, свързани с употребата на стълбите.

В постера са използвани основни символи за безопасност  стандарта EN 131-3, някои от които работниците могат да видят и на самата стълба. Можете да го изтеглите в pdf  А3 формат.

Вижте още:

📙 Пълна информация за нормативните изисквания, указания и насоки за прилагането им и добри практики ще намерите в процедурата "Организация на безопасната работа с преносими стълби"

☑ Можете да направите бърза проверка на ситуацията във фирмата с Въпросника за самоконтрол на Инспекция по труда  „Преносими стълби“

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар