Правила за предпазване от механични увреждания при студено обработване на материалите

metali

Общи изисквания за избягване на нараняванията

Нараняванията при работа на машини за студено обработване на метали и други материали са резултат от неспазване на конкретни изисквания за безопасност при работа, от премахването на някои предпазни устройства и блокировки на машините с цел “облекчаване” на обслужването им, от отклоняване на вниманието по време на работа и от неправилно преценяване на възможностите на съоръженията и на Вас самите.

Нараняванията Ви отклоняват за известно време от работа, което е свързано със загуба на средства, а в някои случаи могат да доведат до трайни увреждания, даже смърт.

Спазвайте следните правила:

 • При работа на металорежещи машини, преси и други съоръжения спазвайте писмените инструкции и изискванията на знаците за безопастност
  на труда и противопожарна охрана, поставени в зоните, в които има или могат да се появят специфични опасности.
 •  Не отстранявайте защитните ограждения около машините или движещи се техни части, не премахвайте защитните блокировки и не отваряйте предпазните капаци на машините по време на работа.
 • Не работете на машини, на които липсват или са повредени предпазните устройства, описани в техническата им документация или които се изискват от Наредбата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на материалите.
 • По време на работа не почиствайте машините и техните инструменти, не извършвайте ремонти и регулировки, не отваряйте електрическите и щекерните табла.
 • По време на обработване нe осъществявайте директен или посредством други средства допир до въртящи се или движещи се части на машините и не осъществявайте ръчни контролно-измервателни дейности.
 • Не отклонявайте вниманието си от извършената работа.

Счупване на крайниците и други наранявания на тялото

Счупване на крайниците ( ръце, крака) се получава:

 • при силен удар върху тях от движещи се части на машините (ръкохватки, ръчни колела, плъзгачи, маси и др.),
 • от “увличане” от бързовъртящи се и бързодвижещи се части (заготовки, детайли, инструменти, зъбни и ремъчни предавки),
 • при падане вследствие спъване от оставени на пода около машините детайли, заготовки, палети и други обекти или подхлъзване от разлято масло или охладителна течност и
 • при удар от транспортни и повдигателни средства или транспортирани обекти.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.