Безопасно транспортиране на газ

gasБрошура на Европeйската индуструална газова асоциация.

СЪДЪРЖАНИЕ

Етикети
Транспортни инструкции
Правила за безопасност
Товарене и разтоварване
Вентилация
Транспортиране на цилиндри и разрешени продукти
Спешни действия

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар