Вилков високоповдигач

Инструкция за безопасна работа с вилков високоповдигач Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Лентоотрезна машина – преносима

Инструкция за безопасна работа с преносима лентоотрезна машина изготвена в съответствие с изискванията на чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Работа от разстояние

Инструкция за здраве и безопасност при работа от разстояние – работно място, компютърна работна станция, електробезопасност, стрес, изолация и информационна сигурност.