Ръководство: Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

Съдържание Раздел 1: Цел и обхват на ръководството Раздел 2: Разпределение на отговорностите и функции на компетентните държавни органи, лицензиантите и ръководителите на обекти, работещи с метален скрап Раздел 3: Указания за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап Раздел 4: Указания за откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап Раздел 5: Указания за … Read more

Превенция на риска в центровете за сортиране на отпадъци – опасни вещества и биологични агенти

Това е превод на част от изданието Health and hazardous substances in waste and recycling на Health and Safety Executive Опасните вещества, които могат да се срещнат при събиране и сортиране на отпадъци и при тяхмото рециклиране включват: 1. Химикали като: – пестициди; – градински продукти; – батерии; – белина; – бои; – лакове; – … Read more