В-01-13-09 Правилник по безопасността на труда в масло-сапунената промишленост

ПЪРВА ГЛАВА ОБЩА ЧАСТ ОБСЕГ И РЕД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА Чл. 1. Настоящият правилник по безопасността на труда е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове на масло-сапунената промишленост към Министерството на земеделието и хранителната промишленост и за персонала на останалите предприятия и цехове с такава дейност независимо от ведомствената им подчиненост. Чл. … Read more