В-01-04-17 Правилник по безопасността на труда в химико–фармацевтичната, микробиологичната, етерично-маслената и парфюмерийно–козметичната промишленост

Съгласуван и утвърден от Експертния съвет при ЦС на БПС от 24. III. 1983 г. и министъра на химическата промишленост.