Наръчник за управление на конфликтни ситуации с клиенти

Причини за конфликти, sтратегии за справяне с конфликти, типове клиенти. Насоки за общуване по време на конфликтна ситуация. Как да намалим стреса?