Заповед за заместване на представител на работодателя в КУТ

Тази заповед е приложима в случаите, когато се налага да бъде заместен представител на работодателя в Комитета по условия на труд.
Напомняме, че представителите на работодателя нямат мандат и те могат да всяко време да бъдат променени по решение на работодателя.

Причините за това решение могат да бъдат различни, например:

  • прекратяване на трудовото правоотношение с лицето;
  • промяна на длъжността (работодателят е решил, че лицата на определи длъжности ще бъдат негови представители в КУТ);
  • невъзможност на представителя да участва в работата на КУТ и др.

Тя не е нормативно определен образец, а наше предложение за начина на документирането по замяната.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар