Видеозапис от уебинар на CEN/CENELEC относно хармонизирани стандарти по Машинната директива

През месец октомври 2021 г. CEN/CENELEC проведе уебинар за хармонизираните стандарти по Директивата за машините (транспонирана в България като Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието с машините - вижте  списък на хармонизираните стандарти по Директивата към 15.10.2021 г..

Тук ще намерите пълния запис от уебинара, презентациите към него и секцията с въпроси и отговори. Всички материали са на английски, но смятаме, че информацията е с особена важност за производителите, както и би могла да бъде полезна за фирми, които работят по проекти, свързани с безопасността на машините.

Вашият коментар