Видео коментар на промените в изискванията, свързани с лични предпазни средства

Тъй като постъпиха някои въпроси, свързани с двете промени в нормативните изисквания за личните предпазни средства, подготвихме един видео коментар, в който разглеждаме:

На практика, промените не са особени и не се изисква много време за да приведем фирмената документация и практика към тях, но може да предизвикат объркване в някои колеги.

Междувременно може да видите и примерния протокол за проведени консултации относно списъка на ЛПС, който подготвихме.

Надявам се с това видео да ви помогнем.

01:03 Таблица за части на тялото
01:59 Наноматериали
03:44 Трябва ли да попълваме таблицата
06:26 Неизчерпателен списък на дейности, които може да изискват използване на ЛПС
09:40 Задължително ли е приложението
12:48 Задължително провеждане на консултации относно списъка на ЛПС
19:26 Промени в списъка на хармонизираните европейски стандарти за ЛПС
24:13 Примери за документи, които отговарят на актуалните изисквания за ЛПС

Вашият коментар