Видеозапис „Комуникация със службата по трудова медицина“

Това е видеозапис на темата "Комуникация със службата по трудова медицина" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • какво е нужно при избора на СТМ;
  • колко е важно съдържанието на договора със СТМ, за да получим това, което искаме;
  • какво повече може да прави СТМ;
  • определяне на начин на връзка и комуникация;
  • какви са задълженията на работодателя към службата по трудова медицина;

В допълнение ще чуете споделена добра практика от колеги и дискусия относно възможностите за обжалване на болнични листове.

Вашият коментар