Видеозапис от телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.) – тема „СТМ“

Това е видеозапис на темата "Комуникация със службата по трудова медицина" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

 • какво е нужно при избора на СТМ;
 • колко е важно съдържанието на договора със СТМ, за да получим това, което искаме;
 • какво повече може да прави СТМ;
 • определяне на начин на връзка и комуникация;
 • какви са задълженията на работодателя към службата по трудова медицина;

В допълнение ще чуете споделена добра практика от колеги и дискусия относно възможностите за обжалване на болнични листове.

Видеозаписът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар