Видеозапис от телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.) – тема „ОБЗР“

Това е видеозапис на темата "Орган по безопасност и здраве при работа – място в организационната структура, организация на работата и извършване на контрол за спазване на правилата по ЗБУТ" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • нормативните изисквания за позиция на ОБЗР в организационна структура;
  • какви са основните функции на ОБЗР като се припомнят нормативно описани права и задължения, които срещаме по-рядко приложени на практика;
  • специално внимание обръщаме на задължението на ОБЗР да контролира спазването на правилата по безопасност и здраве при работа и необходимостта от доказване на изпълнението на това задължение - какви са възможностите и възможните доказателствени документи;
  • как ОБЗР да подходи в комуникацията си с работодателя.
Видеозаписът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар