Видеозапис „Орган по безопасност и здраве при работа“

Това е видеозапис на темата "Орган по безопасност и здраве при работа – място в организационната структура, организация на работата и извършване на контрол за спазване на правилата по ЗБУТ" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • нормативните изисквания за позиция на ОБЗР в организационна структура;
  • какви са основните функции на ОБЗР като се припомнят нормативно описани права и задължения, които срещаме по-рядко приложени на практика;
  • специално внимание обръщаме на задължението на ОБЗР да контролира спазването на правилата по безопасност и здраве при работа и необходимостта от доказване на изпълнението на това задължение - какви са възможностите и възможните доказателствени документи;
  • как ОБЗР да подходи в комуникацията си с работодателя.

Вашият коментар