Видеозапис от телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.) – тема „Машини и оборудване“

Това е видеозапис на темата "Организация на безопасната работа с машини и оборудване – документация по обслужване и безопасна работа; определяне на отговорности и задължения, свързани с поддръжката и работата с машини и оборудване." от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

 • какво са инструмент, машина, работно оборудване
 • документация от доставчика на оборудване;
 • документи, които трябва да бъдат разработени от работодателя;
 • нормативни изисквания относно проверки и поддръжка на работно оборудване и документи, свързани с тях;
 • нормативни изисквания за определяне на отговорности и задължения, свързани с машини и оборудване

 

Видеозаписът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар