Видеозапис „Организация на безопасната работа с машини и оборудване“

Това е видеозапис на темата "Организация на безопасната работа с машини и оборудване – документация по обслужване и безопасна работа; определяне на отговорности и задължения, свързани с поддръжката и работата с машини и оборудване." от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • какво са инструмент, машина, работно оборудване
  • документация от доставчика на оборудване;
  • документи, които трябва да бъдат разработени от работодателя;
  • нормативни изисквания относно проверки и поддръжка на работно оборудване и документи, свързани с тях;
  • нормативни изисквания за определяне на отговорности и задължения, свързани с машини и оборудване

Вашият коментар