Видеозапис „Организация на работата на Комитета/Групата по условия на труд“

Това е видеозапис на темата "Организация на работата на Комитета/Групата по условия на труд" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • кой състав на КУТ би бил работещ;
  • специфични изисквания за КУТ и ГУТ при териториални структурни звена - често допускани грешки;
  • как един одитор разпознава формалния Комитет по условия на труд;
  • как КУТ може да бъде работещ.

Обсъждаме и поставени въпроси, свързани със списъка по чл. 315 от Кодекса на труда (списък на местата, подходящи за трудоустрояване) и Закона за хората с увреждания.

Вашият коментар