Видеозапис от телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.) – тема „КУТ“

Това е видеозапис на темата "Организация на работата на Комитета/Групата по условия на труд" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • кой състав на КУТ би бил работещ;
  • специфични изисквания за КУТ и ГУТ при териториални структурни звена - често допускани грешки;
  • как един одитор разпознава формалния Комитет по условия на труд;
  • как КУТ може да бъде работещ.

Обсъждаме и поставени въпроси, свързани със списъка по чл. 315 от Кодекса на труда (списък на местата, подходящи за трудоустрояване) и Закона за хората с увреждания.

Видеозаписът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар