Видео „Организация и определяне на задължения по провеждане на инструктажи“

Това е видеозапис на темата "Организация и определяне на задължения по провеждане на инструктажи" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме 8 често срещани пропуска при организацията на инструктажите и възможните решения в следните под-теми:

  • обхват на инструктажите;
  • ежедневен инструктаж;
  • как ще се провежда инструктажът на посетители;
  • продължителност на инстуктажите;
  • кои лица правят инструктажите;
  • допълване на инструктажа на работното място с обучение;
  • кой и как провежда изпита след обучение
  • документиране на инструктажа на работното място

Вашият коментар