Видеозапис от телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.) – тема „Инструктажи“

Това е видеозапис на темата "Организация и определяне на задължения по провеждане на инструктажи" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме 8 често срещани пропуска при организацията на инструктажите и възможните решения в следните под-теми:

 • обхват на инструктажите;
 • ежедневен инструктаж;
 • как ще се провежда инструктажът на посетители;
 • продължителност на инстуктажите;
 • кои лица правят инструктажите;
 • допълване на инструктажа на работното място с обучение;
 • кой и как провежда изпита след обучение
 • документиране на инструктажа на работното място

 

Видеозаписът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар