Видеозапис от телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.) – тема „Длъжностни лица“

Това е видеозапис на темата "Определяне на задължения за организация и контрол по ЗБУТ от други длъжностни лица (ръководители)" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • какво означава длъжностно лице;
  • как да убедим длъжностните лица, че контролът по ЗБУТ е и тяхно задължение;
  • примери за определяне на задължения на длъжностни лица в нормативни актове;
  • как да въведем задължения на длъжностните лица, свързани с безопасност и здраве при работа.
Видеозаписът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар