Видеозапис „Определяне на задължения за организация и контрол по ЗБУТ от други длъжностни лица (ръководители)“

Това е видеозапис на темата "Определяне на задължения за организация и контрол по ЗБУТ от други длъжностни лица (ръководители)" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • какво означава длъжностно лице;
  • как да убедим длъжностните лица, че контролът по ЗБУТ е и тяхно задължение;
  • примери за определяне на задължения на длъжностни лица в нормативни актове;
  • как да въведем задължения на длъжностните лица, свързани с безопасност и здраве при работа.

Вашият коментар