Въпросник на ИТ „Строителна площадка“

Този въпросник покрива част от изискванията за строителната площадка и е подходящ за бърз физически одит.

Ако се интересувате от оценка на съответствието с нормативните изисквания относно документация на строителния обект, препоръчваме да използвате изготвения от нас Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект с 68 изисквания на Наредба 2/2004 г.

Във въпросника са нанесени приложимите нормативни изисквания и някои коментари.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар