Въпросник на ИТ „Ръчна работа с тежести“

Изискванията за ръчна работа с тежести са в Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, така че въпросникът е съставен основно на тази наредба.

Нанесени са конкретните нормативни изисквания с някои коментари.

Въпрос № 13 е некоректно формулиран. Няма изрична забрана за "ръчна работа с тежести" от бременни жени (същата подлежи на оценка на риска), но има такава за "редовна ръчна работа с тежести". Необходимо е при оценката на риска ясно да се идентифицира дали опасността е "ръчна работа с тежести" или "редовна ръчна работа с теежсти". От това ще зависи и нивото на риска и съответните мерки.

Ако имате въпроси, допълнения или коментари към въпросника, моля да ги споделите в коментарите към статията.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар