Въпросник на ИТ „Готовност за оказване на долекарска помощ“

Във въпросника са събрани голяма част от изискванията, свързани с оказването на долекарска помощ, като има и специализирани въпроси за конкретни дейности, например работа в мини и хлораторни станции.

Пропуснати са изискванията, специфични за строителните обекти. В Наредба 2/2004 г. има конкретни изисквания като например задължението по всяко време на обекта да има обучени лица (нещо логично, което, обаче, често се забравя при други производства).

Нанесени са конкретните нормативни изисквания с някои коментари.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар