Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

image_printПринтирай

В бр.39 на Държавен вестник от 11.05.2018 бе обнародвана Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари.

Наредбата е кратка и определя:
1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
3. видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
4. контролът за укрепване на товарите.

Категориите превозни средства, които превозват товари и за които се прилага наредбата, са с максимална конструктивна скорост над 25 km/h както следва:

  • от категория N - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари - категории N1, N2 и N3.
  • от категория О - ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници - категория О3 и категория О4
  • колесни трактори от категория Т5 - които се използват за превоз на товари главно по пътища, отворени за обществено ползване, и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 40 km/h.

Какво е необходимо да се направи във връзка с прилагане на наредбата?

№1 Осигуряване на необходимата документация за последващи действия и изпълнение на наредбата

1.1. Сертификат за каросерията

Превозвачът има задължение да предостави на водача валиден сертификат, че структурата на каросерията отговаря на изискванията на БДС EN 12642 Обезопасяване на товара на пътни превозни средства. Конструкция на каросерията на товарни автомобили. Минимални изисквания.

Изключение от изискването за сертификат има само за моторните превозни средства от категория N1, т.е. тези с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t.

Такъв сертификат би трябвало да бъде предоставен от производителя, тъй като цитираният стандарт определя основните минимални изисквания за здравината на корпусите на превозните средства и е насочен към производителите на съответните превозни средства.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.