Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В бр.39 на Държавен вестник от 11.05.2018 бе обнародвана Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари.

Наредбата е кратка и определя:

 1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
 2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
 3. видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
 4. контролът за укрепване на товарите.

Категориите превозни средства, които превозват товари и за които се прилага наредбата, са с максимална конструктивна скорост над 25 km/h както следва:

 • от категория N - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари - категории N1, N2 и N3.
 • от категория О - ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници - категория О3 и категория О4
 • колесни трактори от категория Т5 - които се използват за превоз на товари главно по пътища, отворени за обществено ползване, и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 40 km/h.

Какво е необходимо да се направи във връзка с прилагане на наредбата?

 1. Осигуряване на необходимата документация за последващи действия и изпълнение на наредбата
 2. Преразглеждане на оценката на риска
 3. Актуализиране на инструкции за безопасна работа
 4. Извънреден инструктаж на водачите за новите изисквания и задължения.

Да разгледаме подробно всяко от необходимите действия...

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар