Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В бр.39 на Държавен вестник от 11.05.2018 бе обнародвана Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари.

Наредбата е кратка и определя:
1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите;
2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им;
3. видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация;
4. контролът за укрепване на товарите.

Категориите превозни средства, които превозват товари и за които се прилага наредбата, са с максимална конструктивна скорост над 25 km/h както следва:

  • от категория N - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари - категории N1, N2 и N3.
  • от категория О - ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници - категория О3 и категория О4
  • колесни трактори от категория Т5 - които се използват за превоз на товари главно по пътища, отворени за обществено ползване, и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 40 km/h.

Какво е необходимо да се направи във връзка с прилагане на наредбата?

  1. Осигуряване на необходимата документация за последващи действия и изпълнение на наредбата
  2. Преразглеждане на оценката на риска
  3. Актуализиране на инструкции за безопасна работа
  4. Извънреден инструктаж на водачите за новите изисквания и задължения.

Да разгледаме подробно всяко от необходимите действия...

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар