Инструкция за безопасна работа с електрически тример/ електрическа коса

Инструкция за безопасна работа с електрически тример

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Машините са предназначени за рязане на декоративни чимове, т.е. на крайните контури на затревените площи. Всяко друго или излизащо от тези предели използване, като напр. рязането на тръни и живи плетове се счита като използване не по предназначение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате