Заповед за определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“

Нормативно основание: Чл. 4. (1) на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар