Заповед за вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Нормативно основание: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Съгласно чл. 12 от правилника първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:
1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;
2. работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник - зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

Чл. 28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит.

Тази заповед е подходяща при организирането на вътрешнофирмено обучение за придобиване/потвърждаване на първа квалификационна група в малки фирми, където се използват ръчни и/или преносими електрически инструменти и съответно има поне едно лице с трета квалификационна група, което извършва ежемесечните проверки на инструментите. Може да се използва и при повече обучаващи, като се добавят съответните редове.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар