Заповед за утвърждаване на списък на ЛПС и правила за предоставянето и използването на ЛПС

Съгласно чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. , работодателят трябва да състави списък на личните предпазни средства и той да бъде обявен пред работещите.

Някои колеги практикуват утвърждаване на списъка на личните предпазни средства чрез специална заповед. За такава заповед няма изрично нормативно изискване, но чрез заповедта могат да се въведат и други правила относно използването, съхранението и предоставянето на лични предпазни средства. Поради тази причина Ви предоставяме ио бразец на такава примерна заповед, без това да е задължителен елемент от организацията по предоставяне и използване на ЛПС.  

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар