Заповед за утвърждаване на списък на ЛПС и правила за предоставянето и използването на ЛПС

Съгласно чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. , работодателят трябва да състави списък на личните предпазни средства и той да бъде обявен пред работещите.

Някои колеги практикуват утвърждаване на списъка на личните предпазни средства чрез специална заповед. За такава заповед няма изрично нормативно изискване, но чрез заповедта могат да се въведат и други правила относно използването, съхранението и предоставянето на лични предпазни средства. Поради тази причина Ви предоставяме ио бразец на такава примерна заповед, без това да е задължителен елемент от организацията по предоставяне и използване на ЛПС.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар