Заповед за сформиране на комисия за разследване на трудова злополука

Нормативно основание: Чл. 2., ал. 2 на Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Незабавно след уведомлението за трудова злополука ръководителят на осигурителя/предприятието ползвател или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни да организират разследване на обстоятелствата на злополуката. При разследването задължително се канят представители на работниците и служителите от комитетите и групите по условия на труд и на синдикалните организации в предприятието.

Тази заповед се издава непосредствено след злополуката за сформиране на комисия за разследване на конкретна злополука в предприятието.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар