Заповед за сформиране на комисия по трудоустрояване

Актуализирана на 31.03.2021 г. 

Нормативно основание: чл. 2, ал. 1 от Наредба за трудоустрояване.

Чл. 2. (1) Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове - представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.

Трябва да се има предвид, че наредба за трудоустрояването все още изисква при определяне на места за трудоустрояване на бременните работнички или служителки и на работничките или служителките-кърмачки в състава на комисията да има акушер-гинеколог и лекат от ХЕИ (актуалното наименование е РЗИ - Регионална здравна инспекция).

В тази заповед изрично не са посочени такива членове на комисията, като е дадена възможност председателят да привлича и други специалисти.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар