Заповед за организация на инструктажите – рискови дейности

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 2.(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

Тази заповед е приложима за фирми със следната характеристика:

 • Началният инструктаж и инструктажът на работното място се извършват отделно.
 • Необходимо е провеждане на ежедневен инструктаж.
 • Необходимо е провеждане на инструктаж на посетители на производствени звена.
 • Има дейности, за които има определена минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място.
 • Необходимо е допълване на инструктажа на работното място с обучение.

Повече за елементите, които определят как да изглежда заповедта за организация на инструктажите вижте в Процедура по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. - инструктажи.
 

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

 • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
 • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
 • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
 • Ръководства с добри практики
 • Презентации, постери, брошури
 • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
 • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар