Заповед за организация на инструктажите – малка фирма, ограничен брой нерискови дейности

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 2.(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

Тази заповед е приложима за фирми със следната характеристика:

  • Може да се провежда едновременно начален инструктаж и инструктаж на работното място
  • Не е необходимо провеждане на ежедневен инструктаж
  • Не е необходимо провеждане на инструктаж на посетители
  • Няма дейности, за които има определена минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място
  • Не е необходимо допълване на инструктажа на работното място с обучение

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар