Заповед за обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 6, ал. 2 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Работодателят със заповед определя поименно представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар