Заповед за създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка

Нормативно основание: Глава V от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) (1) За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка строителят:
2. издава заповеди за:
а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;
б) определяне на разрешените за тютюнопушене места.

В заповедта са описани и други изисквания, посочени в глава V на наредбата.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар